TRlogo1
item29
FORSIDE TJENESTER NYTTIGE TIPS KONTAKT MEG TIL SALGS LENKER
UR-OG INTRUMENTMAKER
Restaurering/konservering:
arsur
bull
Eksempler på reparasjoner:
Norsk gulvursverk laget av Jens
Slagnyslaghake2
jensjensenslagforrep
Her er det laget slaghaken
Her mangler slaghaken.
jensjensenurverkforrep
jensjensenurverketterrep1
Urverker før restaurering.
Urverker etter restaurering.
Timeviseren til en Totenklokke besto
PICT1484
KopiavPICT1
Her sages ut ny del
Her er senterdelen og kopi
KopiavPICT1506
Her timeviser etter blåning.
Nedslitte aksetapper før og etter
slitaksetapp
slitaksetappreparert
PICT1709
PICT1711
Reparasjon av valse til Moraklokke.
PICT2638 PICT2640
Reparasjon av defekt tann.
PICT3312 PICT3321
Laget ny låseskive.
PICT2456
PICT1
Reparasjon av ganghjul, tennene var
PICT2004
Tenner er frest.
Hjulet før reparasjon. Ring for nye tenner.
PICT2006
Det ferdige hjulet med påloddet
Reparasjon av sperrhjul til amerikansk
PICT2122
PICT2126
Laget ny sperrfjær til nederlandsk
PICT3543