top of page

© 2023 Tore Røgeberg

Spesialverksted for reparasjon/restaurering av alle typer store klokker

For ikke så veldig lenge siden (dvs. i vår tidsregning) fikk menneskene behov for å vite tiden på dagen. For 5 - 6000 år siden begynte store sivilisajoner i Midt-Østen og Nord-Afrika å lage en type tidsmålere for å kunne fastsette kalendere for religiøse fester og andre sosiale aktiviteter.

År 3500 før Kristus tok egypterne i bruk obelisker som tidsmålere. Obeliskens bevegelige skygge dannet et slags solur som satte meneskene i stand til å dele dagen inn i formidag og ettermidag. Oblisken viste også årets lengste og korteste dag, når skyggen midt på dagen var kortest eller lengst i året.

Rundt 330 etter Kristus ble sanduret oppfunnet. Ca. 1200 nevner Dante "Tikk-Takken".

I det 16. og 17. århundrede oppfant matematikere de grunnleggende teknikker som vi ser i

dagens klokker.

I 1656 oppfant den nederlanske matematikeren Christian Hygens pendelen. Dette gjennombruddet ledet til bygging av den første nederlanske gulvklokken. Få år senere ble denne teknikken også tatt i bruk av klokkemakere i andre land.

bottom of page