top of page

Restaurering/konservering:

Alle typer gulvur, veggur, kaminur, biblioteksur, reisevekkerur og gjøkur.

Verket tas helt fra hverandre og slitte deler repareres. Så renses de før de settes sammen og testes. Jeg lager også nye deler hvis noe mangler, slik at det passer i stil med originalen.

Garanti:

Det er 1 års garanti på restaurering/konservering. Det er ikke garanti på skader som er tilkommet etter restaureringen eller ved materialtretthet.

Ettersyn/smøring:

Det anbefales at alle klokker etterses minst hvert 3-5 år og overhales hvert 10-15 år.

Eksempler på reparasjoner

bottom of page