top of page

Regulering av klokker:

Regulering av klokker:

Regulering av klokker:

Regulering av klokker:

Regulering av klokker:

Regulering av klokker:

Hastigheten på klokker reguleres ved å forlenge eller forkorte pendelen.

Er det mutter under pendellinsen, skrus denne mot høyre for å få klokken

til å gå fortere. Der det ikke er mutter, skyver man pendellinsen opp.

                                                                                

Stilling av klokker:

Når man stiller klokker med slag må man alltid la klokken slå ut time, kvarter

og halvtimeslag før man flytter minuttviseren videre.

            

På klokker med slagverk er regelen at man aldri stiller minuttvisere bakover

10 min. før den skal slå hele slag.

På klokker med kvarterslag er regelen at man aldri skal stille bakover.

  

Transport av klokker:

Veggur.

Hekt av lodd og pendel. På noen er det ikke mulig å hekte av pendelen. Her bør man

legge noe mykt mellom pendelen og døren forran pendelen.

Gulvur:

Ta toppen av kassen hvis det er mulig. Hekt av høyre lodd, så pendelen og til slutt venstre lodd. Løsne urverket med treplaten fra kassen. Legg urverket i en sterk kasse/eske med skiven ned på et mykt underlag. Pendelen behandles med forsikighet, pendelfjæren tåler svært lite.

Bilde viser hvordan pendelen kan fraktes. Teipet fast til en planke like lang som pendelen

og med et papprør rundt pendelfjæren.

     

AD649995-9002-4EA4-A6A0-17C65884CFE2_1_201_a.heic

Montering av gulvur:

  1. Fest kassen, se monteringsanvisning. Plasser deretter urverket i kassen.

  2. Heng loddet på venstre side først.

  3. Sett på toppen av kassen (hodet) for å se om skiven er plassert riktig i lysåpningen på glassdøren.

  4. Ta av toppen og flytt urverket til det står riktig.

  5. Heng på pendelen og det høyre loddet. Trekk litt opp og sett pendelen i sving. Dette for å sjekke at pendelen ikke slår i kassen.

  6. Fest treplaten med urverket til kassen (se skisse) med en skrue på hver side. Bruk helst eksisterende hull.

  7. Trekk opp loddene. Se etter om snorene legger seg pent på valsen. Sett på toppen.

bottom of page